Mgr. Václav Procházka, Ph.D. - oficiální stránky                                             

Publikace apod.

časopis
 Geochemie a mineralogie

odkaz

Česká geologie

Co je geochemie? (pro začátečníky) >>>


Oblast odborného zájmu:

Až do roku 2007 jsem se zabýval převážně geologickými otázkami, hlavně geochemií a mineralogií granitoidních hornin se zaměřením na fosfáty a oxidy Fe-Ti. Toto téma jsem úplně neopustil ani na VŠCHT, neboť některá zjištění, zvláště ohledně účinků radioaktivity, mají podle mého názoru značný interdiscipliární dosah (viz též dále poptávka po materiálu). Předpokládané radiochemické procesy se snažím napodobit též s využitím skel. Uvítám spolupráci specialistů v oboru fyzikální chemie a experimentální mineralogie, případně i jaderného výzkumu. 

Regionálně zaměřený nebo vysoce mineralogicky specializovaný výzkum jsem zčásti ukončil společně s doktorátem, ale vyklidit pole by bylo velice předčasné, už proto, že předvariskou historií krystalinických oblastí Českého masívu se hlavní proud téměř nezabývá. A protože každý vzorek "neživé" přírodniny je více nebo méně jedinečný, nehodlám většinu materiálu jen tak vyhazovat, ale spíše jej nabízím těm, kdo by se chtěli podobnými tématy dále zabývat.

Zajímá mě rovněž téma dosud v téměř celé Evropské unii velmi zanedbávané - impakty kosmických těles, a to především impaktní skla a jejich teplotní a tlaková přeměna, a rovněž metamorfóza šokově přeměněných minerálů. Zabývám se též vývojem složení atmosféry a jeho geochemickým záznamem, zvláště ve vztahu ke globální tektonice (po vyvrácení plášťové konvekce).    

Hlavní nápní mé práce na VŠCHT byla mikroskopie, včetně zajištění větší části výuky předmětu Technická mineralogie (viz též stránky Ústavu skla a keramiky, stránky laboratoře optické mikroskopie).

Mám zájem o vzorky:
- uzavřeniny silně radioaktivních minerálů (ne obyčejný zirkon!) v živcích, cordieritu, křemeni a vůbec jakýchkoliv silikátech kromě slíd. V ideálním případě rovnou výbrusy, lépe nepřikryté.
- nemetamorfované pseudotachylity z impaktních kráterů, event. metamorfované zaručené pseudotachylity.
 
Nabídka vzorků:
různé horniny z moldanubické oblasti (pro představu viz publikace) a v různém stupni zpracování, včetně leštěných výbrusů s "mapami" (možno dodat též mikrofotografie, v průměru desítky ke každému výbrusu, někdy lokalizované; případně i snímky ze studené CL a mikrosondy); podmínky - podle materiálu, pokud na tom vzorku už nedělám, téměř jistě se dohodneme.
foto z terénu: 
výchoz porcelanitů
u Bělušic
    (České středohoří)
porcelanit
<<< zpět na hlavní stránku